Aktuální počasí

Radar bouřky

Změna vzhledu

Aktuálně

prolit

PRO LITVÍNOV, o.p.s.  Žižkova 151, Litvínov 43601

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ GRANTOVÉHO PŘÍSPĚVKU S NÁZVEM : TABLETY DO ŠKOL  OD OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

PRO LITVÍNOV,  o.p.s

Celková výše grantového příspěvku : limitní maximální cena pro pořízení tabletů je stanovena na  70.000,- Kč (počet tabletů vyjde z požadavků podaných žádosti, předpokládá se cena od 5.tis – 10.tis za tablet, ale není to limitní částka za kus pro podání žádosti)

Grantový program je určený na podporu výuky, k rozvoji znalostí a dovedností dětí školního  věku.

PŘÍJEMCI GRANTU MOHOU BÝT:

Školy:   základní, speciální

Podmínkou pro účast v grantovém řízení je skutečnost, že příslušná škola má sídlo na území města Litvínova.

  

CÍLOVÁ SKUPINA:

 Děti a mládež navštěvující základní, popř. speciální školu (předpokládané věkové          rozpětí 6 – 16 let) .

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

 Žadatel žasle e-mailem na adresu info@prolitvinov.cz žádost o grantový příspěvek včetně všech požadovaných dokladů (viz následující body) a to nejpozději do 10.3.2015 .

Žádosti podané po termínu 10.3. 2015 nebudou zařazeny do výběru pro poskytnutí grantového příspěvku.

Hodnocení žádostí bude probíhat v I. kole do 1.4.2015 s tím, že žadatelé mohou být přizvání do II.kola a to k osobnímu jednání za účelem dotazování se k žádosti v termínu od 2.4.2015 – 25.4.2015.

Ukončení hodnocení a vybrání vítězného uchazeče (uchazečů) bude do 30.4.2015

Případný vítěz bude telefonicky i písemně kontaktován.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na www.prolitvinov.cz  nejpozději do 5.5. 2014

Podpis smlouvy (smluv) s vybranými žadateli bude probíhat v měsíci květnu 2015.

Termíny pro předání tabletů je stanoven na červen 2015 , popřípadě září 2015

HODNOTÍCÍ KOMISE:

 O výběru vítězného uchazeče bude rozhodovat komise složená ze zástupců Správní a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV, ředitelky této obecně prospěšné společnosti, popřípadě dalších osob přizvaných z řad zástupců veřejnosti či dárců obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV.

 O průběhu výběrového řízení bude pořízen zápis. Na udělení grantového příspěvku není žádný právní nárok.

 Komise s konečnou platností vybere vítěznou žádost (žádosti) k udělení grantového příspěvku (příp. nevybere žádnou žádost k udělení grantového příspěvku). Nevybrané žádosti komise odmítne.

Komise má právo vybrat více než jednu žádost pro udělení grantového příspěvku (součet výší požadovaných příspěvků jednotlivých vítězných žádostí však nesmí přesáhnout max. výši grantového příspěvku). Současně má komise právo nevybrat žádnou z předložených žádostí o grantový příspěvek. Komise tedy může pro čerpání grantového příspěvku až do jeho max. výše vybrat jednu nebo více žádostí či žádnou z žádostí pro čerpání grantového příspěvku nevybrat. Komise může také udělit jen částečné plnění žádosti (v tomto případě tedy jen část z požadovaných tabletů) a to v případě, že dle jejího názoru a  po osobní konzultaci s žadatelem je toto možné.

Rozhodnutí komise je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Odevzdané žádosti a materiály v nich obsažené budou uloženy v obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV a žadateli se nevracejí.

POŽADAVKY KE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI:

 

a) uchazeč může předložit pouze jednu žádost o grantový příspěvek.

b) uchazeč předloží žádost v českém jazyce

c) žádost bude obsahovat:

krycí list žádosti včetně čestného prohlášení (příloha č. 1 – možnost stáhnout na prolitvinov.cz)

popis projektu s přesným vyznačením požadavků na grantový příspěvek. Je požadován podrobný popis zamýšleného projektu, v němž je nutné, aby uchazeč uvedl:

 přesnou specifikaci požadovaných jím vybraných tabletů

garanta pro využívání těchto tabletů

předpoklad využití (např. učebna s výukou x hodin týdně, třída s předpokladem využívání tabletů pro ten či ten předmět apod.)

Kontaktní osoba PRO LITVÍNOV, o.p.s.

 Květuše Hellmichová – ředitelka společnosti tel.: 777 737 751

Marek Tomčík – předseda Správní rady společnosti tel: 602 545 022

e – mail: info@prolitvinov

www.prolitvinov.cz

Zveřejněno dne : 20.02.2015 na stránkách obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV

Ke stažení (DOC, 35KB)

Anketa

Líbí se Vám vzhled nových stránek ?

  • Ano (100%, 4 Hlasů)
  • Ne (0%, 0 Hlasů)

Celkem hlasů: 4

Loading ... Loading ...

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Opište text z obrázku:

captcha