Když bude Litvínov hezčí, bude se nám v něm lépe žít
Najdete nás na :
Aktuální počasí
Radar bouřky

PRO Šluknovsko bez překážek – program podpory osob se zdravotním postižením

Projekt „PRO Šluknovsko bez překážek – program podpory osob se zdravotním postižením“

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012408

Název programu:

Operační program Zaměstnanost

Číslo a název prioritní osy:

 • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu cílové skupiny osob se zdravotním postižením z oblasti Šluknovska směřující ke zmírnění jejich hendikepu na trhu práce, zvýšení uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti. K naplnění vytyčeného cíle povede komplex na sebe navzájem navazujících a propojených aktivit se zaměřením na motivaci, aktivizaci, zvýšení kvalifikace a propojení s regionálním trhem práce, ale především zvolený individuální přístup k situaci každého jednotlivého účastníka projektu.

 

Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení nezaměstnaných osob se zdravotním postižením, které jsou evidovanými uchazeči o zaměstnání vedenými v evidenci Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Rumurku nebo Varnsdorfu. Pomoci u těchto osob zmírnit příčiny problémů a podpořit jejich zaměstnanost. Odstranit bariéry mezi touto skupinou a zaměstnavateli, zvýšit jejich šanci na uplatnění na trhu práce a nalézt vhodné formy zaměstnání.

Důležité je začlenit cílovou skupinu projektu zpět do společnosti, a to pokud možno rychle a bez jakýchkoliv předsudků.

Cílová skupina:

 • osoby se zdravotním postižením, které jsou invalidní v prvním nebo druhém stupni, osoby zdravotně znevýhodněné a osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně znevýhodněnými

Jedná se osoby ze Šluknovského výběžku vedené v evidenci ÚP ČR, kontaktní pracoviště Rumburk nebo Varnsdorf jako uchazeči o zaměstnání. Osoby, které mají zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnosti, ale jejich schopnost být nebo zůstat pracovně začleněné, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci či získat kvalifikaci novu, je podstatně omezena a to z důvodu jejich dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu.

Uchazeči o zaměstnání, kteří tedy mohou pracovat, ale zároveň potřebují vhodně upravit pracovní prostředí, pracovní dobu nebo další pracovní podmínky s ohledem na jejich nepříznivý zdravotní stav.

Aktivity, které budou v projektu realizovány:

Klíčové aktivity projektu jsou navrženy tak, aby se zaměřily na rozšíření pracovních návyků a dovedností, prohloubení znalostí a vědomostí při orientaci na regionálním trhu práce, zvýšení kvalifikace a tím i možnosti lepšího uplatnění na trhu práce a v neposlední řadě, aby motivovaly a aktivizovaly cílovou skupinu projektu.

Absolvováním aktivit získají účastníci potřebné znalosti a dovednosti umožňující návrat na regionální trh práce. Posílí své předpoklady, získají reálnou představu o současném trhu práce i požadovaných znalostech a schopnostech uchazečů o práci, ale zároveň poznají i nové možnosti svého uplatnění na trhu práce.

Po celou dobu projektu bude účastníkům k dispozici odborný poradce v IPC, který povede a bude motivovat účastníky k cíli změnit svou situaci a chtít najít uplatnění na trhu práce a pomůže jim zorientovat se v současných požadavcích regionálních zaměstnavatelů.

 • odborné poradenství v IPC
 • motivačně aktivizační kurz
 • diagnostiky
 • job kluby
 • rekvalifikační a vzdělávací kurzy
 • zprostředkování zaměstnání
 • pracovní ochutnávky
 • hodnocení účastníků
 • evaluace projektu
 • doprovodná opatření

Poradenské centrum:

 • budova Střední zdravotnické školy a obchodní akademie Rumburk, příspěvková organizace

Františka Nohy 959/6, Rumburk

Odborný poradce:

Ing. Václav Černohous

telefon: +420 704 218 612

e-mail: vaclav.cernohous@prolitvinov.cz

Terénní pracovník:

Jana Pastorová

telefon: +420 777 276 901

Další podrobnější informace Vám předá i zprostředkovatelka na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Rumburku nebo Varnsdorfu.

Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

PROJEKT – PRO Šluknovsko bez překážek – program podpory osob se zdravotním postižením

Ke stažení (PDF, 950KB)

Pokud se Vám projekty líbí sdělte to přátelům ...